1000 Punten - Berekenen volgens ADR 1.1.3.6

Wanneer u met beperkte hoeveelheden gevaarlijke ADR stukgoederen rijdt, dan kunt u gebruik maken van de '1000-punten'-regeling. Dit is een beperkte vrijstelling in het ADR. Op deze pagina kunt u, na het invullen van het UN-nummer en de hoeveelheid van de stof, het puntenaantal berekenen. Tevens verschijnt de juiste vervoersnaam en andere gegevens (etiketten, verpakkingsgroep en tunnelcode) zoals deze op het vervoersdocument horen te staan*.

Vul hieronder het UN-nummer (zonder UN) en de hoeveelheid (in liters of kg's) van de stof in en druk daarna op [Berekenen].

  UN-nummer Hoeveelheid (in l/kg) Taal 
 
         


*De begrippen "milieugevaarlijk" en "afval" worden hier niet getoond evenals de technische benaming bij de N.E.G. posities. Dit is omdat deze niet in het ADR wetboek hoofdstuk 3.2 staan genoemd. Wees hier alert op. Het merkteken milieugevaarlijke stof moet aangebracht worden op omsluitingen, tanks en tankcontainers indien zij UN nummer 3077 of UN nummer 3082 bevatten en bij andere gevaarlijke stoffen indien hun MSDS/VIB melding maakt van R50, R50/53 of R51/53-zin

© 2024 Jolmers Advies BV | Jolmers Veiligheid & Advies | ADR webshop | Sitemap