Punten berekenen volgens ADR 1.1.3.6

Wanneeer u met gevaarlijke ADR stukgoederen rijdt, dan kunt u gebruik maken van de '1000-punten'-regeling. Vervoer onder deze regeling sluit een aantal eisen van het ADR uit, vandaar dat we ook wel spreken over een beperkte vrijstelling. Deze vrijstelling kan alleen worden gebruikt voor het vervoer van stukgoed, dit zijn verpakkingen zoals cilinders, grote verpakkingen en IBC’s. De vrijstelling geldt niet voor bulkvervoer (tank- en losgestort vervoer).

Op deze pagina kunt u, na het invullen van het UN-nummer en de hoeveelheid(1) van de stof, het aantal punten berekenen. Bovendien verschijnt de juiste vervoersnaam en andere gegevens (etiketten, verpakkingsgroep en tunnelcode) zoals deze op het vervoersdocument horen te staan*.

Vul hieronder het UN-nummer (zonder de letters UN) en de hoeveelheid (in liters of kg's) van de stof in en druk daarna op [Berekenen].

  UN-nummer Hoeveelheid (in l/kg) Taal 
 
         


* Alle informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar zonder garantie. Elke aansprakelijkheid van Jolmers ADR of de auteurs is uitgesloten. De begrippen "milieugevaarlijk" en "afval" worden hier niet getoond evenals de technische benaming bij de N.E.G. posities. Dit is omdat deze niet in het ADR wetboek hoofdstuk 3.2 worden genoemd.

(1) Onder hoogst toelaatbare hoeveelheden wordt verstaan:

  • voor voorwerpen, de bruto massa in kilogrammen (voor voorwerpen van klasse 1, netto massa van de ontplofbare stof in kg; voor gevaarlijke stoffen in machines en uitrustingen, zoals omschreven in deze Bijlage, de totale hoeveelheid daarin aanwezige gevaarlijke stoffen in kilogram resp. liter);
  • voor vaste stoffen, vloeibaar gemaakte gassen, sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen, de netto massa in kilogrammen;
  • voor vloeistoffen, de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen in liters;
  • voor gecomprimeerde gassen, geadsorbeerde gassen en chemische stoffen onder druk, de waterinhoud van de houder in liters.
  • © 2022 Jolmers Advies BV | Jolmers Veiligheid & Advies | ADR webshop | Sitemap