Punten berekenen volgens ADR 1.1.3.6

Wanneeer u met gevaarlijke ADR stukgoederen rijdt, dan kunt u gebruik maken van de '1000-punten'-regeling. Dit is een beperkte vrijstelling in het ADR. Op deze pagina kunt u, na het invullen van het UN-nummer en de hoeveelheid van de stof, het puntenaantal berekenen. Tevens verschijnt de juiste vervoersnaam en andere gegevens (etiketten, verpakkingsgroep en tunnelcode) zoals deze op het vervoersdocument horen te staan*.

Vul hieronder het UN-nummer en de hoeveelheid (in liters of kg's) van de stof in en druk daarna op [Berekenen].

  UN-nummer Hoeveelheid (in l/kg) Taal 
 
         


* Alle informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar zonder garantie. Elke aansprakelijkheid van Jolmers ADR of de auteurs is uitgesloten. De begrippen "milieugevaarlijk" en "afval" worden hier niet getoond evenals de technische benaming bij de N.E.G. posities. Dit is omdat deze niet in het ADR wetboek hoofdstuk 3.2 staan genoemd.

© 2020 Jolmers Advies BV | Jolmers Veiligheid & Advies | ADR webshop | Sitemap