ADR vervoersdocument

Hier vindt u alle juiste gegevens voor het opmaken van uw ADR vrachtbrief. Na het invullen van het UN-nummer en de hoeveelheid krijgt u stofnaam, etiketten, verpakkingsgroep en tunnelcode zoals deze dienen te worden vermeld*. Tevens krijgt u het aantal punten vermeld volgens het ADR 1.1.3.6 (1000-punten).

Druk op [Berekenen] na het invullen van het UN-nummer en de hoeveelheid (in liters of kg's).

 


*De begrippen "milieugevaarlijk" en "afval" worden hier niet getoond evenals de technische benaming bij de N.E.G. posities. Dit is omdat deze niet in het ADR wetboek hoofdstuk 3.2 staan genoemd. Wees hier alert op. Het merkteken milieugevaarlijke stof moet aangebracht worden op omsluitingen, tanks en tankcontainers indien zij UN nummer 3077 of UN nummer 3082 bevatten en bij andere gevaarlijke stoffen indien hun MSDS/VIB melding maakt van R50, R50/53 of R51/53-zin© 2023 | ADR Opleidingen & Advies | Sitemap